Bartek Janowicz

Bartek pełni dwie role: Jest szefem People Power – programu akceleracji  łączącego wyzwania HRowe dużych organizacji z innowacyjnymi rozwiązaniami startupów. Jest też autorem polskiej mapy polskich startupów i scaleupów z zakresu Work & HR Tech.

Ponadto szefuje firmie Proinnovate, która pomaga rozwijać innowacyjną kulturę organizacyjną – rozwija innowatorów w firmie, wdraża startupowe podejście do pracy wewnątrz ustabilizowanych organizacji, ucząc szybkiej i zwinnej weryfikacji potencjału ryzykownych projektów.

Bartek łączy swoje kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako HR w korporacjach z rolami: mentora startupów od 7 lat, eksperta i polskiego ambasadora metodyki Lean Startup i facylitatora pracy zespołowej.